TCM Dictionary Database

中醫大辭典

所有關於〈診斷及脈學〉的字典列表(2023年更新),共220個
闢闢辨痰辨陰陽俱浮瀕湖脈學白話解並陰病色病色相剋薄澤布指參伍殘賊長脈持脈尺寸沖小沖陽脈沖濁春脈如弦春應中規寸關尺大脈單按膽足少陽之脈冬脈如營冬應中權動脈反關脈反四時肺脈肺平肺死分部伏鼓伏脈伏匿脈肝脈肝平肝死肝死臟鉤脈洪脈環口黧黑渾渾火薪脈假令結代筋度緊脈久持久持索然舉、按、尋口形六態口唇六陰脈六陽脈六變立法處方理虛元鑒離經脈面白命關面黑毛脈脈證合參脈陰陽俱緊脈義脈象主病脈數急脈軟脈逆四時脈口脈靜脈法脈從四時內閱內虛外實內實外虛內關外格平心脈平腎脈平脾脈平脈平肝脈平肺脈脾死臟脾平權衡規矩秋應中衡秋脈如浮青紋青為風青如草茲青脈青黑紋青黑為痛切脈奇脈七怪脈乳暈如華妊娠脈手摸心會法數動一代實脈石脈省客腎死臟腎死腎平腎脈腎街舍證從脈上盛尚藥典御上附上上竟上色以潤澤為本散摶透關射甲聽聲音天然不澤五色主病五色命臟五閱五十動五色五脈五決五過吳甡問小兒無胃則死問飲食口味問胸腹問頭身問睡眠問起病問口渴問汗問婦女紋滯紋入掌中紋浮紋淡紋沉胃脈胃、神、根王叔和外榮外關內格形度心死臟小急小兒察色法相勝之脈弦脈弦縷下竟下聿修堂醫學叢書原瘄要論應指陰中伏陽陰陽學說陰陽俱溢陰絕陰乘陽陰不足溢陰溢陽一陰一陽一陰三陽一陰二陽一陽一陰一陽三陰一陽二陰一手脈一候陽脈陽絕陽乘陰陽乘羊水眼唇蛔蟲徵轉豆脈專陰晝夜證象同異辨指別總按中焦中附上至脈指目真臟脈真臟真心脈真腎脈真脾脈真脈真肝脈真肺脈按胸腹胞絡天人相應五色診寸、關、尺脈合四時八綱辨証蒼生司命紋沈妊娠心煩揆度奇恆