Ancient Disease Acupuncture Treatment

古籍記載「轉筋」的經絡穴道清單(附原文)

肢体筋脈牽掣拘攣,痛如扭轉。出《靈樞.陰陽二十五人》。由陰血氣血衰少,風冷外襲或血分有熱所致。發於小腿肚,甚則牽連腹部拘急。《金匱要略.趺蹶手指臂腫轉筋狐疝蟲病脈證並治》:「轉筋之為病,其人臂腳直,脈上下行,微弦,轉筋入腹者,雞屎白散主之。」《諸病源候論.轉筋候》:「轉筋者,由榮衛氣虛,風冷氣搏於筋故也。」《素問玄機原病式.六氣為病》:「外冒於寒而腠理閉密,陽氣鬱拂,熱內作,熱燥於筋,則轉筋也。」《赤水玄珠.轉筋》:「尋常轉筋,四時皆有,不因霍亂而發者,其發多於睡中,或伸欠而作。丹溪謂此多屬血熱,以四物湯加蒼術、紅花、酒芩,南星水煎服。」中醫古代典籍中記載相關穴道如下:

乳根

乳根

1.《針灸大成》:「主胸下滿悶,胸痛膈氣,不下食,噎病,臂痛腫,乳痛,乳癰,淒慘寒痛,不可按抑,咳逆,霍亂轉筋,四厥。」


條口

條口

1.《針灸大成》:「主足麻木,風氣,足下熱,不能久立,足寒膝痛,脛寒濕痺,腳痛䯒腫,轉筋,足緩不收。」


太白

太白

1.《針灸大成》:「主身熱煩滿,腹脹食不化,嘔吐,泄瀉膿血,腰痛大便難,氣逆,霍亂腹中切痛,腸鳴,膝股䯒酸轉筋,身重骨痛,胃心痛,腹脹胸滿,心痛脈緩。」


肝俞

肝俞

1.《針灸大成》:「主多怒,黃疸,鼻酸,熱病後目暗淚出,目眩,氣短咳血,目上視,咳逆,口乾,寒疝,筋寒,熱痙,筋急相引,轉筋入腹將死。」


浮郄

浮郄

1.《針灸大成》:「主霍亂轉筋,小腸熱,大腸結,脛外筋急,髀樞不仁,小便熱,大便堅。」


至陰

至陰

1.《針灸大成》:「主目生翳,鼻塞頭重,風寒從足小趾起,脈痺上下帶胸脅痛無常處,轉筋,寒瘧,汗不出,煩心,足下熱,小便不利,失精,目痛,大眥痛。」

2.《子午流注說難》:「證治:目生翳。鼻塞頭重。風寒從足小指起。脈痹上下。帶胸脅痛無常處。轉筋。寒瘧。汗不出。煩心。足下熱。小便不利。」


丘墟

丘墟

1.《針灸大成》:「主胸脅滿痛不得息,久瘧振寒,腋下腫,痿厥坐不能起,髀樞中痛,目生翳膜,腿䯒酸,轉筋,卒疝,小腹堅,寒熱頸腫,腰胯痛,太息。」

2.《針灸甲乙經》:「目視不明,振寒目翳,瞳子不見,腰兩脅痛,腳痠轉筋,丘墟主之。」

3.《子午流注說難》:「證治:胸脅滿。痛不得息。寒熱。目生翳膜。頭腫。久瘧振寒。痿厥。腰痠痛。髀樞中痛。轉筋。足脛偏細小腹堅。卒疝。」

4.《針灸易學》:「轉筋:金門、丘墟。」


頭竅陰

頭竅陰

1.《針灸大成》:「主脅痛,咳逆不得息,手足煩熱,汗不出,轉筋,癰疽,頭痛心煩,喉痺,舌強口乾,肘不可舉,卒聾,魘夢,目痛,小眥痛。」


行間

行間

1.《針灸大成》:「主嘔逆,洞泄,遺溺癃閉,消渴嗜飲,善怒,四肢滿,轉筋,胸脅痛,小腹腫,咳逆嘔血,莖中痛,腰疼不可俯仰,腹中脹,小腸氣,肝心痛,色蒼蒼如死狀,終日不得息,口喎,癲疾,短氣,四肢逆冷,嗌乾煩渴,瞑不欲視,目中淚出,太息,便溺難,七疝寒疝,中風,肝積肥氣,發痎瘧,婦人小腹腫,面塵脫色,經血過多不止,崩中,小兒急驚風。」


陽陵泉

陽陵泉

1.《針灸大成》:「主冷痺偏風,霍亂轉筋。」


承山

承山

1.《針灸大成》:「主痔漏,轉筋。」

2.《針灸易學》:「轉筋眼花:承山、內踝。」


太衝

太衝

1.《針灸大成》:「主腫滿,行步艱難,霍亂,手足轉筋。」


太淵

太淵

1.《針灸甲乙經》:「臂厥,肩膺胸滿痛,目中白翳,眼青轉筋,掌中熱,乍寒乍熱,缺盆中相引痛,數咳,喘不得息,臂內廉痛,上鬲飲已煩滿,太淵主之。」


僕參

僕參

1.《針灸甲乙經》:「癲疾,僵仆,轉筋,僕參主之。」


承筋

承筋

1.《針灸甲乙經》:「霍亂轉筋,金門、僕參、承山、承筋主之。」


金門

金門

1.《針灸易學》:「轉筋:金門、丘墟。」