Ancient Disease Acupuncture Treatment

古籍記載「唾血」的經絡穴道清單(附原文)

痰中帶血。《素問.咳論》:「肺咳之狀,咳而喘息有音,甚則唾血。」詳見咳血、嗽血、咯血等條。
2.血隨唾液而出。因脾不統血,肝不藏血,或腎水不足,陰虛火旺所致。脾不統血者,伴心悸怔忡,睡卧不安,飲食減少,疲乏無力,用歸脾湯、七珍散等方加減。肝不藏血者,伴頭痛,脅痛,口渴,便秘,用當歸龍薈丸、瀉心湯等方。陰虛火旺者,伴見咽乾口燥,心煩失眠,舌質紅,脈細數,用滋陰降火湯、麥冬養營湯等方。中醫古代典籍中記載相關穴道如下:

屋翳

屋翳

1.《針灸大成》:「主咳逆上氣,唾血多濁沫膿血,痰飲,身體腫,皮膚痛不可近衣,淫濼,瘛瘲不仁。」


承滿

承滿

1.《針灸大成》:「主腸鳴腹脹,上氣喘逆,食飲不下,肩息唾血。」


肩中俞

肩中俞

1.《針灸大成》:「主咳嗽,上氣唾血,寒熱,目視不明。」


地五會

地五會

1.《針灸大成》:「主腋痛,內損唾血,足外無膏澤,乳癰。」


然谷

然谷

1.《針灸大成》:「主喉痺,唾血,遺精,溫瘧,疝氣,足心熱,小兒臍風。」

2.《子午流注說難》:「證治:咽內腫。心恐懼。如人將捕之。涎出。喘呼。少氣。足跗腫不得履地。寒疝少腹滿。上搶胸脅。咳唾血。喉痹。淋瀝。女子不孕。男子精溢。胻酸不能久立。足一寒一熱。舌縱煩滿消渴。初生小兒臍風。口噤痿厥洞泄。」


心俞

心俞

1.《針灸甲乙經》:「寒熱心痛,循循然與背相引而痛,胸中悒悒不得息,咳唾血,多涎,煩中善饐,食不下,咳逆,汗不出,如瘧狀,目䀮䀮,淚出悲傷,心俞主之。」


肝俞

肝俞

1.《針灸甲乙經》:「咳而脅滿急,不得息,不得反側,腋脅下與臍相引,筋急而痛,反折,目上視,眩,目中循循然,肩項痛,驚狂,衄,少腹滿,目䀮䀮,生白翳,咳引胸痛,筋寒熱,唾血短氣,鼻酸,肝俞主之。」


巨闕

巨闕

1.《針灸甲乙經》:「息賁時唾血,巨闕主之。」


大鐘

大鐘

1.《針灸甲乙經》:「咳喉中鳴,咳唾血,大鐘主之。」

2.《子午流注說難》:「證治:實則小便淋閉。洒洒。腰脊強痛。大便秘澀。嗜臥。口中熱。虛則嘔逆多寒。欲閉戶而處。少氣不足。胸張喘息。舌乾咽中食噎不得下。善驚恐不樂。喉中鳴。咳唾血。」


太淵

太淵

1.《針灸甲乙經》:「唾血振寒嗌乾,太淵主之。」