Ancient Disease Acupuncture Treatment

古籍記載「筋急」的經絡穴道清單(附原文)

即縮筋。即筋脈攣急不舒,多伴有疼痛。可由受寒、受熱等因素傷及筋脈,或血虛不能榮筋所致。見《脈經》卷三。《雜病源流犀燭.筋骨皮肉毛髮病源流》:「筋縮為熱,縮者短促。……是其意實以[縮即為拘攣]之義。」如兼見舌卷囊縮、唇青者,多屬危候。中醫古代典籍中記載相關穴道如下:

肝俞

肝俞

1.《針灸大成》:「主多怒,黃疸,鼻酸,熱病後目暗淚出,目眩,氣短咳血,目上視,咳逆,口乾,寒疝,筋寒,熱痙,筋急相引,轉筋入腹將死。」

2.《針灸甲乙經》:「咳而脅滿急,不得息,不得反側,腋脅下與臍相引,筋急而痛,反折,目上視,眩,目中循循然,肩項痛,驚狂,衄,少腹滿,目䀮䀮,生白翳,咳引胸痛,筋寒熱,唾血短氣,鼻酸,肝俞主之。」


浮郄

浮郄

1.《針灸大成》:「主霍亂轉筋,小腸熱,大腸結,脛外筋急,髀樞不仁,小便熱,大便堅。」


委陽

委陽

1.《針灸大成》:「主腋下腫痛,胸滿膨膨,筋急身熱。飛尸遁疰,痿厥不仁。小便淋瀝。」

2.《針灸甲乙經》:「胸滿膨膨然,實則癃閉,腋下腫,虛則遺溺,腳急兢兢然,筋急痛,不得大小便,腰痛引腹不得俯仰,委陽主之。」

3.《子午流注說難》:「證治:腋下腫痛。胸滿膨膨。筋急。身熱。飛屍遁注。痿厥不仁。小便淋澀。」


曲池

曲池

1.《針灸大成》:「主中風,手攣筋急,痺風,瘧疾先寒後熱。」


合谷

合谷

1.《針灸大成》:「主中風,破傷風,痺風,筋急疼痛,諸般頭病,水腫,難產,小兒急驚風。」


委中

委中

1.《針灸甲乙經》:「筋急身熱,少腹堅腫時滿,小便難,尻股寒,髀樞痛,引季脅內控八窌,委中主之。」


大陵

大陵

1.《針灸甲乙經》:「兩手攣不收伸及腋偏枯不仁,手瘈偏小筋急,大陵主之。」