Ancient Disease Acupuncture Treatment

古籍記載「淚出」的經絡穴道清單(附原文)

病指目無赤痛,亦未受風,只因臟氣不足而頻頻淚出之症。《諸病源候論》卷二十八:「夫五臟六腑皆有津液,通於目者為淚。若臟氣不足,則不能收制其液,故目自然淚出。亦不因風而出不止,本無赤痛。」應詳辨其屬於何臟何腑虧損而致病,對證治療。中醫古代典籍中記載相關穴道如下:

頭維

頭維

1.《針灸大成》:「主頭痛如破,目痛如脫,目瞤,目風淚出,偏風,視物不明。」

2.《針灸易學》:「淚出:臨泣、頭維。」


承泣

承泣

1.《針灸大成》:「主目冷淚出,上觀,瞳子癢,遠視䀮䀮,昏夜無見,目瞤動與項口相引,口眼喎斜,口不能言,面葉葉牽動,眼赤痛,耳鳴耳聾。」


肝俞

肝俞

1.《針灸大成》:「主多怒,黃疸,鼻酸,熱病後目暗淚出,目眩,氣短咳血,目上視,咳逆,口乾,寒疝,筋寒,熱痙,筋急相引,轉筋入腹將死。」


束骨

束骨

1.《針灸大成》:「主腰脊痛如折,髀不可曲,膕如結,腨如裂,耳聾,惡風寒,頭囟項痛,目眩身熱,目黃淚出,肌肉動,項強不可回顧,目內眥赤爛,腸澼,泄,痔,瘧,癲狂,發背,癰疽,背生疔瘡。」


風池

風池

1.《針灸大成》:「主洒淅寒熱,傷寒溫病汗不出,目眩苦,偏正頭痛,痎瘧,頸項如拔,痛不得回顧。目淚出,欠氣多,鼻鼽衄,目內眥赤痛,氣發耳塞,目不明,腰背俱疼,腰傴僂引頸筋無力不收,大風中風,氣塞涎上不語,昏危,癭氣。」


行間

行間

1.《針灸大成》:「主嘔逆,洞泄,遺溺癃閉,消渴嗜飲,善怒,四肢滿,轉筋,胸脅痛,小腹腫,咳逆嘔血,莖中痛,腰疼不可俯仰,腹中脹,小腸氣,肝心痛,色蒼蒼如死狀,終日不得息,口喎,癲疾,短氣,四肢逆冷,嗌乾煩渴,瞑不欲視,目中淚出,太息,便溺難,七疝寒疝,中風,肝積肥氣,發痎瘧,婦人小腹腫,面塵脫色,經血過多不止,崩中,小兒急驚風。」

2.《子午流注說難》:「證治:嘔逆咳血。心胸痛。腹脅脹。色蒼蒼如死狀。中風。口喎。嗌乾煩渴。瞑不欲視。目中淚出。太息。癲疾短氣。肝積肥氣。痎瘧。洞泄遺尿。癃閉。崩漏白濁。寒疝。少腹痛。腰痛不可俯仰。小兒驚風。」


神庭

神庭

1.《針灸大成》:「主登高而歌,棄衣而走。角弓反張,吐舌,癲疾風癇,目上視不識人,頭風目眩,鼻出清涕不止,目淚出。驚悸不得安寢,嘔吐煩滿。寒熱頭痛,喘渴。」


天牖

天牖

1.《針灸甲乙經》:「肩背痛,寒熱,瘰癧繞頸,有大氣,暴聾氣蒙瞀,耳目不開,頭頷痛,淚出鼻衄,不得息,不知香臭,風眩喉痹,天牖主之。」


心俞

心俞

1.《針灸甲乙經》:「寒熱心痛,循循然與背相引而痛,胸中悒悒不得息,咳唾血,多涎,煩中善饐,食不下,咳逆,汗不出,如瘧狀,目䀮䀮,淚出悲傷,心俞主之。」


睛明

睛明

1.《針灸甲乙經》:「目不明,惡風日,淚出憎寒,目痛目眩,內眥赤痛,目䀮䀮無所見,眥癢痛,淫膚白翳,睛明主之。」


四白

四白

1.《針灸甲乙經》:「目痛口僻戾(一作淚出),目不明,四白主之。」


液門

液門

1.《子午流注說難》:「證治:驚悸妄言。寒厥臂痛。不能自上下。痎瘧寒熱。頭痛。目眩赤澀。淚出。耳暴聾。咽外腫。牙齦痛。」