鈎藤

GOU TENG

寒熱指數

24
 • 英文名稱: Ramulus Cum Uncis Uncariae Hook Vine, Stems, Thorns Of Gambir Vine, Ramulusuncariaecumuncis, Gambir Plant

 • 其他名稱:鉤藤,釣鈎藤,鈎耳,倒掛刺,雙鈎藤,掛鈎藤,鈎藤鈎子,鉤藤,倒掛金鈎,吊藤,鈎丁,弔藤,鶯爪風,金鈎草,釣藤,弔風根,金鈎藤,嫩鈎鈎

 • 藥品來源:本品為茜草科植物鈎藤 Uncariarhynch0phylla(Miq.)Jacks.、 大葉鈎藤 UncariamacrophyllaWall.、 毛鈎藤 UncariahirsutaHavil.、 華鈎藤 Uncariasinensis(Oliv.)Havil.或無柄果鈎藤 UncariasessilifructusRoxb.的干燥帶鈎莖枝 。 秋、冬二季採收,去葉,切段,曬乾。

 • 道地藥材:陝西,雲南,四川,廣東,廣西,安徽,浙江,江西,湖南,湖北,貴州,福建,

 • 生長環境:,溪邊,疏林,林中,

現代中藥典籍摘錄

(請登入點選開啟閱讀)

最後更新日:2022-09-20

鈎藤的主治功效

鈎藤

1. 平肝息風

清熱平肝,息風定驚。 用於頭痛眩暈,感冒夾驚,驚癇抽搐,妊娠子癇;高血壓。

用於治療高血壓病有一定療效。據100多例的觀察,服藥後多數患者血壓均有不同程度的下降,有的可降至正常或接近正常範圍。隨著血壓的下降,頭暈、頭痛、心慌、氣促、失眠等自覺癥狀亦相應減輕或消失。據部分病例觀察,血壓下降開始於服藥後2-7日,10日之後降壓效果即很顯著,有時還可繼續下降。

《本草述》:治中風癱瘓,口眼歪斜,及一切手足走注疼痛,肢節攣急。又治遠年痛風癱瘓,筋脈拘急作痛不已者。

治全身麻木:鉤藤莖枝、黑芝麻、紫蘇各七錢。煨水服,一日三次。(《貴州草藥》)

治半邊風:鉤藤莖枝、荊芥各四錢,排風藤一兩。煨水服,一日三次。(《貴州草藥》)

治面神經麻痹:鉤藤二兩,鮮何首烏藤四兩。水煎服。(《浙江民間常用草藥》)

2. 清熱瀉火

治小兒驚熱:鉤藤一兩,硝石半兩,甘草一分(炙微赤,銼)。上藥搗細,羅為散。每服,以溫水調下半錢,日三、四服。量兒大小,加減服之。(《聖惠方》延齡散)

其它功效:


鈎藤的運用方法與用量

內服:煎湯6-30g。不宜久煎;或入散劑。


鈎藤的炮製

揀去老梗、雜質,洗淨,曬乾。


注意事項及副作用

 • 《本草新編》: 最能盜氣,虛者勿投。
 • 《本草從新》:無火者勿服。
 • 《本草新編》:"最能盜氣,虛者勿投。"
 • 《本草從新》:"無火者勿服。"

古代中醫典籍摘錄

 1. 《別錄》:主小兒寒熱,驚癇。
 2. 《藥性論》:主小兒驚啼,瘲熱壅。
 3. 《日華子本草》:治客忤胎風。
 4. 《綱目》:大人頭旋目眩,平肝風,除心熱,小兒內釣腹痛,發斑疹。
 5. 《本草徵要》:舒筋除眩,下氣寬中。
 6. 《本草述》:治中風癱瘓,口眼喎斜,及一切手足走注疼痛,肢節攣急。又治遠年痛風癱瘓,筋脈拘急作痛不已者。
 7. 《綱目》: 鈎藤,手、足厥陰藥也。足厥陰主風,手厥陰主火,驚癎眩運,皆肝風相火之病,鈎藤通心包於肝木,風靜火熄,則諸症自除。
 8. 《本草新編》:鈎藤,去風甚速,有風症者必宜用之。但風火之生,多因於腎水不足,以致木燥火炎,於補陰藥中,少用鈎藤,則風火易散,倘全不補陰,純用鈎藤以祛風散火,則風不能息,而火且愈熾矣。
 9. 《本草匯言 》: 鈎藤,祛風化痰,定驚癎,安客忤,攻痘之藥也。錢仲陽先生曰:鈞藤,溫、平、無毒,嬰科珍之。其性捷利,祛風痰,開氣閉,安驚癎於倉忙頃刻之際,同麻、桂發內伏之寒,同芩、連解酷烈之暑,同前、葛祛在表之邪,同查、樸消久滯之食,同鼠粘、桔梗、羌、防、紫草茸發痘之隱約不現也,祛風邪而不燥,至中至和之品。但久煎便無力,俟他藥煎熟十餘沸,投入即起,頗得力也。去梗純用嫩鈎,功力十倍。
 10. 《本草正義》: 鈎藤,自《別錄》即以為專治小兒寒熱,弘景且謂療小兒,不入余方。蓋氣本輕清而性甘寒,最合於幼兒稚陰未充、稚陽易旺之體質。能治驚癎者,癎病皆肝動生風,氣火上燔之病,此物輕清而涼,能洩火而能定風。甄權謂主小兒驚啼,瘲熱壅,容忤胎風;瀕湖謂治大人頭旋目眩,平肝風,除心熱,皆一以貫之。惟瀕湖又謂其發斑疹,則本於錢仲陽之紫草散,方用鈎藤鈎子、紫草茸等分為末,溫酒調服。按仲陽之所謂斑疹,即是痘瘡及子,非今人時病中之所謂發斑,鈞藤輕能透發,清能解熱,而佐以紫草涼血活血,助其流動,又以酒輔之,能發亦能清火,洵是不亢不卑穩妥之法。【臨床應用】用於治療高血壓病有一定療效。據100余例的觀察,服藥後多數患者血壓均有不同程度的下降,有的可降至正常或接近正常範圍。隨著血壓的下降,頭暈、頭痛、心慌、氣促、失眠等自覺症狀亦相應減輕或消失。據部分病例觀察,血壓下降開始於服藥後2-7日,10日之後降壓效果即很顯著,有時還可繼續下降。血壓下降的曲線呈斜坡狀,顯示本品作用溫和。個別病例在服藥期間有回升現象,但波動的幅度甚小,且不伴有症狀惡化。對神經機能失調者療效甚顯著,服藥5-10天症狀即可明顯減輕。病期愈早療效愈好,屬於第三期者多無降壓效果,但有些患者血壓雖無陰顯變化,而症狀卻有明顯改善。治療中未見副作用。用法:鈎藤加水煮沸10-20分鐘,使成20%濃度,每次20-30ml,日服3次;或每日用鈎藤2兩,放入沸水中保持沸點15-20分鐘,製成煎液20Oml,中、晚分服,4-6曰為一療程。根據祖國醫學傳統經驗,鈎藤不宜久煎,否則影響效力;現代藥理實驗亦證明,鈎藤煮沸超過20分鐘時,降壓的有效成分便部分破壞、日用量3-5錢的療效不滿意,而以2-

鈎藤相關的方劑


鈎藤可治療的相關疾病

貝爾氏癱瘓腦中風暈眩顏面神經麻痺腹痛痛風頭痛癱瘓頭脹