Ancient Disease Acupuncture Treatment

古籍記載「寒中」的經絡穴道清單(附原文)

類中風之一。由於卒中寒邪而發病。又名中寒。《醫宗必讀.類中風》:「寒中,身體強直,口噤不語,四肢戰掉,卒然眩暈,身無汗者,此寒毒所中也。」治以溫里散寒為大法。用薑附湯或附子麻黃湯加減;重證先宜用蘇合香丸開其竅閉。 指邪在脾胃而見里寒之病證。出《靈樞.五邪》。因脾胃虛寒,邪從寒化,或由勞倦內傷演變而成。臨床以脘腹疼痛,泄瀉腸鳴為主證,治宜溫中散寒。李杲主張用沉香溫胃丸(《內外傷辨惑論》方)治療。中醫古代典籍中記載相關穴道如下:

腹哀

腹哀

1.《針灸大成》:「主寒中食不化,大便膿血,腹中痛。」

2.《針灸甲乙經》:「便膿血,寒中,食不化,腹中痛,腹哀主之。」


間使

間使

1.《針灸大成》:「主傷寒結胸,心懸如飢,卒狂,胸中澹澹,惡風寒,嘔沫,怵惕,寒中少氣,掌中熱,腋腫肘攣,卒心痛,多驚,中風氣塞,涎上昏危,喑不得語,咽中如梗,鬼邪,霍亂乾嘔,婦人月水不調,血結成塊,小兒客忤。」

2.《針灸甲乙經》:「頭身風,善嘔怵,寒中少氣,掌中熱,胕急腋腫,間使主之。」

3.《子午流注說難》:「證治:心懸如飢。卒狂。胸中澹澹。惡風寒。嘔吐。怵惕。寒中少氣。掌中熱。腋腫肘攣。卒心痛。多驚。喑不得語。咽中如鯁。」


中極

中極

1.《針灸甲乙經》:「奔豚上搶心,甚則不得息,忽忽少氣,尺厥,心煩痛,飢不能食,善寒中,腹脹引䐈而痛,小腹與脊相控暴痛,時窘之後,中極主之。」


上脘

上脘

1.《針灸甲乙經》:「寒中傷飽,食飲不化,五臟䐜滿脹,心腹胸脅榰滿脹,則生百病,上脘主之。」


中脘

中脘

1.《針灸甲乙經》:「腹脹不通,寒中傷飽,食飲不化,中脘主之。」


肓俞

肓俞

1.《針灸甲乙經》:「大腸寒中(《千金》作疝),大便乾,腹中切痛,肓俞主之。」