tcmhealthlogo
Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

具有[清臟腑熱]功效的中藥方劑清單(2023年更新),共19個

葶藶大棗瀉肺湯

葶藶大棗瀉肺湯

TING LI DA ZAO XIE FE TANG

黃芩湯

黃芩湯

Huang Qin Tang

白頭翁湯

白頭翁湯

Bai Tou Weng Tang

桔梗湯

桔梗湯

JIE GEN TANG

清胃散

清胃散

Qing Wei San

玉女煎

玉女煎

Yu Nu Jian

左金丸

左金丸

ZUO JING WAN

導赤散

導赤散

DAO CHI SAN

清心蓮子飲

清心蓮子飲

Qing Xin Lian Zi Tang

龍膽瀉肝湯

龍膽瀉肝湯

LONG DAN XIE GAN TANG

瀉青丸

瀉青丸

XIE QING WAN

葦莖湯

葦莖湯

WEI JING TANG

芍藥湯

芍藥湯

SHAO YAO TANG

瀉黃散

瀉黃散

XIE HUANG SAN

瀉白散

瀉白散

XIE BAI SAN

白頭翁加甘草阿膠苓桂湯

白頭翁加甘草阿膠苓桂湯

BAI TOU WENG JIA GAN CAO A JIAO LING GUI TANG