Herb Formula Database

具有[攻補兼施]功效的中藥方劑清單(2023年更新)

關於攻補兼施功效的中藥方劑清單,總共數量是4個

新加黃龍湯

XING JIA HUANG LONG TANG

增液承氣湯

ZENG YI CHEN QI TANG

黃龍湯

HUANG LONG TANG

承氣養榮湯

CHENG QI YANG RONG TANG

中藥分類標籤