Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

小陷胸湯

小陷胸湯

XIAO XIAN XIONG TANG

越婢加朮湯

越婢加朮湯

Yue Bi Jia Zhu Tang

黛蛤散

黛蛤散

DAI HA SAN

清氣化痰湯

清氣化痰湯

Qing Qi Hua Tan Tang

清金降火湯

清金降火湯

QING JIN JIANG HUO TANG

滾痰丸

滾痰丸

GUN TAN WAN

海藻玉壺湯

海藻玉壺湯

HAI ZAO YU HU TANG

柴胡陷胸湯

柴胡陷胸湯

CHAI HU XIAN XIONG TANG

竹瀝化痰丸

竹瀝化痰丸

ZHU LI HUA TAN WAN