Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

半夏厚朴湯

半夏厚朴湯

Ban Xia Hou Po Tang

瓜蔞薤白白酒湯

瓜蔞薤白白酒湯

GUA LOU XIE BAI BAI JU TANG

越鞠丸

越鞠丸

Yue Ju Wan

暖肝煎

暖肝煎

NUAN GAN JIAN

人參健脾丸

人參健脾丸

REN SHEN JIEN PI WAN

溫中湯

溫中湯

WEN ZHONG TANG

化肝煎

化肝煎

HUA GAN JIAN

厚朴溫中湯

厚朴溫中湯

Hou Po Wen Zhong Tang

平安丸

平安丸

PING AN WAN

行氣活血湯

行氣活血湯

HANG QI HUO XUE TANG

木香流氣飲

木香流氣飲

MU XIANG LIU QI YIN

內補養榮丸

內補養榮丸

NEI BU YANG RONG WAN

理氣寬腸湯

理氣寬腸湯

LI QI KUAN CHANG TANG

理氣湯

理氣湯

LI QI TANG

理氣活血湯

理氣活血湯

LI QI HUO XUE TANG

理氣平肝散

理氣平肝散

LI QI PING GAN SAN