Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

黃芩湯

黃芩湯

Huang Qin Tang

萬金散

萬金散

WAN JIN SAN

去桂五苓散

去桂五苓散

QU GUI WU LING SAN

祛邪止痢散

祛邪止痢散

QU XIE ZHI LI SAN

祛邪化滯煎

祛邪化滯煎

QU XIE HUA ZHI JIAN

芍芩湯

芍芩湯

SHAO QIN TANG

培土散

培土散

PEI TU SAN

培元固本啓脾丸

培元固本啓脾丸

PEI YUAN GU BEN QI PI WAN

秘傳肥兒丸

秘傳肥兒丸

MI CHUAN FEI ER WAN

秘傳和中飲

秘傳和中飲

MI CHUAN HE ZHONG YIN

暖胃正氣湯

暖胃正氣湯

NUAN WEI ZHENG QI TANG

暖胃湯

暖胃湯

NUAN WEI TANG