Herb Formula Database

具有[清宣外燥]功效的中藥方劑清單(2023年更新)

關於清宣外燥功效的中藥方劑清單,總共數量是5個

杏蘇散

Xing Su Ying

桑杏湯

SANG XING TANG

沙參麥冬湯

Sha Can Mai Dong Tang

清燥救肺湯

Qing Zao Jiu Fei Tang

翹荷湯

QIAO HE TANG

中藥分類標籤