Herb Formula Database

具有[清暑益氣]功效的中藥方劑清單(2023年更新)

關於清暑益氣功效的中藥方劑清單,總共數量是1個

清暑益氣湯

Qing Shu Yi Qi Tang

中藥分類標籤