Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

小半夏湯

小半夏湯

XIAO BAN XIA TANG

生薑半夏湯

生薑半夏湯

SHENG JIANG BAN XIA TANG

肥兒丸

肥兒丸

Fei Er Wan

全生至寶丹

全生至寶丹

QUAN SHENG ZHI BAO DAN

平安丸

平安丸

PING AN WAN

木香枳朮丸

木香枳朮丸

MU XIANG ZHI ZHU WAN

安腎丸

安腎丸

AN SHEN WAN

白玉露

白玉露

BAI YU LU

雪梨膏

雪梨膏

XUE LI GAO

紅柿粥

紅柿粥

HONG SHI ZHOU

萬應午時茶

萬應午時茶

WAN YING WU SHI CHA

肥肌丸

肥肌丸

FEI JI WAN

枳實消痞丸

枳實消痞丸

ZHI SHI XIAO