Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

小半夏湯

小半夏湯

XIAO BAN XIA TANG

大承氣湯

大承氣湯

Da Cheng Qi Tang

調胃承氣湯

調胃承氣湯

TIAO WEI CHENG QI TANG

百合固金湯

百合固金湯

Bai He Gu Jin Tang

竹葉石膏湯

竹葉石膏湯

Zhu Ye Shi Gao Tang

養陰清肺湯

養陰清肺湯

YANG YIN QING FE TANG

栝樓瞿麥丸

栝樓瞿麥丸

GUA LOU QU MAI WAN

止嗽散

止嗽散

Zhi Sou San

豬膏發煎

豬膏發煎

ZHU GAO FA JIAN

貝母瓜簍散

貝母瓜簍散

BEI MU GUA LOU SAN

桂苓甘露飲

桂苓甘露飲

GUI LING GAN LU YIN

潤腸丸

潤腸丸

RUN CHANG WAN

清寧丸

清寧丸

QING NING WAN

當歸銀花湯

當歸銀花湯

DANG GUI YIN HUA TANG

利氣丸

利氣丸

LI QI WAN