Herb Formula Database

屬於[溫下]功效的中藥方劑清單(2023年更新)

關於溫下功效的中藥方劑清單,總共數量是4個

大黃附子湯

DA HUANG FU ZI TANG

三物備急丸

SAN WU BEI JI WAN

半硫丸

BAN LIU WAN

溫脾湯

WEN PI TANG

中藥分類標籤