Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

化斑湯

化斑湯

HUA BAN TANG

清瘟敗毒飲

清瘟敗毒飲

QING WEN BAI DU YIN

神犀丹

神犀丹

SHEN XI DAN