tcmhealthlogo

基本資訊

熱性指數

18

寒性指數

6

複方歸經比例

脾經 19%
肺經 17%
心經 15%
肝經 15%
腎經 8%
胃經 8%
三焦經 4%
膽經 4%
大腸經 4%
心包經 2%
脾經
肺經
心經
肝經
腎經
胃經
三焦經
膽經
大腸經
心包經

最後更新日:2023-09-07

主治功效

芎歸補血

整體功效

補血活血,止血止痛。

主治

男子衄血便血婦人産後崩漏亡血過多,致睛珠疼痛,不能視物,羞明酸澀,眼睛無力,眉骨太陽俱痠疼者。

本方由川芎、當歸、白芍、白朮、甘草、黃耆、乾薑、木香、人參、五味子組成。川芎、當歸、白芍、白朮、甘草補血活血;黃耆、乾薑、木香、人參、五味子補氣益血。諸藥合用,共奏補血活血、止血止痛之功。

中藥功效分類功效及解釋

中藥功效解釋
川芎活血行氣,祛風止痛行氣活血,祛風止痛,用於頭痛眩暈目赤腫痛、鼻塞流涕、經閉痛經、產後瘀阻腹痛跌打損傷等症。
當歸補血活血,調經止痛能補血活血,調經止痛,用於月經不調、經閉痛經、產後瘀阻腹痛、跌打損傷等症。
白芍養血柔肝,緩急止痛能養血柔肝,緩急止痛,用於月經不調、經閉痛經、肝鬱脅痛胸脅脹痛、四肢攣急、頭痛、眩暈等症。
白朮健脾益氣燥濕利水能健脾益氣,燥濕利水,用於脾虛食少、腹脹便溏、水腫泄瀉等症。
甘草甘平和中,緩急止痛能甘平和中,緩急止痛,用於脾胃虛弱、腹痛泄瀉、心悸氣短、咳嗽痰多、咽喉腫痛等症。
黃耆補氣固表,利水退腫能補氣固表,利水退腫,用於氣虛乏力、自汗盜汗、水腫、泄瀉等症。
乾薑溫中散寒,回陽救逆能溫中散寒,回陽救逆,用於脾胃虛寒嘔吐泄瀉、寒痰咳嗽、陽虛畏寒等症。
木香行氣止痛,散寒止痛能行氣止痛,散寒止痛,用於胸腹脹痛、胃痛、嘔吐、泄瀉、寒疝腹痛、痛經等症。
人參大補元氣,復脈固脫能大補元氣,復脈固脫,用於氣虛乏力、食少倦怠、中氣下陷脫肛久痢、崩漏、虛喘、心悸等症。
五味子收斂固澀,益氣生津能收斂固澀,益氣生津,用於久嗽虛喘、自汗盜汗、津液不足、口渴咽乾等症。

文獻參考

傳統服藥法

生地黃4分,天門冬4分,川芎5分,牛膝5分,白芍藥5分,炙甘草5分,白朮5分,防風5分,熟地黃6分,當歸身6分。
惡心不進食者,加生薑,水煎服。
上銼。水2鐘,煎至1鐘,去滓溫服。

方劑組成解釋

本方以川芎、當歸、白芍、白朮、甘草為君藥,補血活血;黃耆、乾薑、木香、人參、五味子為臣藥,補氣益血。諸藥合用,共奏補血活血、止血止痛之功。

注意事項及副作用

本方宜在醫師指導下使用,孕婦慎用。

相關疾病

子宮頸惡性腫瘤(子宮頸癌)
胃腸出血
牙齦出血
大便出血

相同名稱方劑

芎歸補血湯, 出處:《審視瑤函》卷二。 組成:生地黃4分,天門冬4分,川芎5分,牛膝5分,白芍藥5分,炙甘草5分,白朮5分,防風5分,熟地黃6分,當歸身6分。 主治:男子衄血、便血,婦人産後崩漏,亡血過多,致睛珠疼痛,不能視物,羞明酸澀,眼睛無力,眉骨、太陽俱痠疼者。

相似配方組成方劑

川芎補中湯

相似度 84%

川芎補血湯

相似度 83%

當歸補中湯

相似度 81%

宣營湯

相似度 72%

辛溫平補湯

相似度 72%

安脈湯

相似度 72%

補中川芎湯

相似度 72%

補血養真湯

相似度 69%

相關典籍

討論留言


新增討論留言

搜尋

中藥分類標籤