tcmhealthlogo

基本資訊

出處典籍:丹溪心法

熱性指數

20

寒性指數

3

複方歸經比例

脾經 25%
心經 18%
肺經 17%
肝經 13%
胃經 9%
心包經 5%
膽經 5%
腎經 4%
脾經
心經
肺經
肝經
胃經
心包經
膽經
腎經

最後更新日:2023-09-10

主治功效

整體功效:氣化痰,和血調經

主治: 痰阻夾濕,經來量少,色談稠粘,痰多嘔惡,胸中不適,脘脹,口淡膩,脈滑。

本方由川芎、當歸、半夏、陳皮、茯苓、甘草組成。川芎活血行氣,當歸補血和血,半夏燥濕化痰,陳皮理氣化痰,茯苓利水滲濕,甘草調和諸藥。全方共奏理氣化痰,和血調經之功。

文獻參考:

  • 醫學衷中參西錄》卷三十八:「芎歸二陳湯,治痰阻經閉,胸中不適,脘脹,口淡膩,脈滑。方中川芎、當歸,活血行氣,以治痰阻經閉;半夏、陳皮,燥濕化痰,以治痰多嘔惡;茯苓、甘草,利水滲濕,以治胸中不適,脘脹,口淡膩。」
  • 中醫婦科學》第十三章:「芎歸二陳湯,由川芎、當歸、半夏、陳皮、茯苓、甘草組成。本方以川芎、當歸為君藥,活血行氣,祛風止痛;以半夏、陳皮為臣藥,燥濕化痰,降逆止嘔;以茯苓、甘草為佐藥,利水滲濕,健脾和胃。全方共奏理氣化痰,和血調經之功。臨床用於治療痰阻經閉、胸悶脘脹、痰多嘔惡等症。」

傳統服藥法

川芎2錢,當歸3錢,半夏3錢,陳皮1錢半,茯苓1錢半,甘草6分。
化痰行氣和血。
水煎,溫服。

方劑組成解釋

  • 川芎:活血行氣,祛風止痛。本方以川芎為君藥,其活血行氣之功,可疏通經絡,行氣活血,祛風止痛,為治療痰阻經閉之要藥。
  • 當歸:補血和血,調經止痛。本方以當歸為臣藥,其補血和血之功,可補益氣血,調經止痛,為治療痰阻經閉之佐藥。
  • 半夏:燥濕化痰,降逆止嘔。本方以半夏為佐藥,其燥濕化痰之功,可燥濕化痰,降逆止嘔,為治療痰阻經閉之使藥。
  • 陳皮:理氣化痰,和胃止嘔。本方以陳皮為佐藥,其理氣化痰之功,可理氣化痰,和胃止嘔,為治療痰阻經閉之使藥。
  • 茯苓:利水滲濕,健脾和胃。本方以茯苓為佐藥,其利水滲濕之功,可利水滲濕,健脾和胃,為治療痰阻經閉之使藥。
  • 甘草:調和諸藥,緩急止痛。本方以甘草為使藥,其調和諸藥之功,可調和諸藥,緩急止痛,為治療痰阻經閉之使藥。

注意事項及副作用

  • 本方宜在醫師指導下使用,孕婦慎用。
  • 本方有燥濕化痰、理氣和血之功,可用於治療痰阻經閉、胸悶脘脹、痰多嘔惡等症。但本方也有一定的副作用,如燥熱傷陰、動血破血等,因此在使用時應注意。

相關疾病

月經顏色淺淡
月經稀少
月經經血質地黏稠厚
嘔吐
多痰

相同名稱方劑

芎歸二陳湯, 出處:《中醫婦科治療學》。 組成:川芎2錢,當歸3錢,半夏3錢,陳皮1錢半,茯苓1錢半,甘草6分。 主治:化痰行氣和血。主治:痰阻夾濕,經來量少,色談稠粘,痰多嘔惡,胸中不適,脘脹,口淡膩,脈滑。

相似配方組成方劑

金水六君煎

相似度 83%

海石二陳湯

相似度 80%

清熱化痰丸

相似度 80%

二陳加芎歸湯

相似度 80%

小半夏飲

相似度 80%

茯苓二陳湯

相似度 80%

八物二陳湯

相似度 80%

四物二陳湯

相似度 80%

相關典籍

討論留言


新增討論留言

搜尋

中藥分類標籤