Herb Formula Database

中藥方劑資料庫

中醫典籍《治痢南針》中提及的中藥方劑,共2個

白虎合六一散

BAI HU HE LIU YI SAN

銀花荊芥炭湯

YIN HUA JING JIE TAN TANG