tcmhealthlogo

基本資訊

熱性指數

5

寒性指數

27

複方歸經比例

心經 28%
肺經 28%
胃經 28%
膀胱經 14%
心經
肺經
胃經
膀胱經

最後更新日:2022-01-02

主治功效

溫病有熱,飲水暴冷啘。

傳統服藥法

枇杷葉(拭去毛)半升,茅根半升。
上切。
以水4升,煮取2升,稍稍飲之,啘止則停。
枇杷茅根湯(《傷寒總病論》卷五)、枇杷茅根煎(《松峰說疫》卷二)。

注意事項及副作用

...

相同名稱方劑

枇杷葉飲子, 出處:《外台》卷四引《古今錄驗》。 組成:枇杷葉(拭去毛)半升,茅根半升。 主治:溫病有熱,飲水暴冷啘。

相似配方組成方劑

枇杷葉露

相似度 66%

枇杷蜜湯

相似度 66%

枇杷葉汁

相似度 66%

七鮮育陰湯

相似度 66%

白茅煎

相似度 66%

五葉茅根湯

相似度 57%

枇杷葉散

相似度 57%

相關典籍

討論留言


新增討論留言

搜尋

中藥分類標籤