Ancient Disease Acupuncture Treatment

古籍記載「風痺」的經絡穴道清單(附原文)

以疼痛遊走不定為特徵痺證。見《靈樞.壽天剛柔》。又名行痺、筋痺。《素問.痺論》:「風寒濕三氣雜至,合而為痺也。其風氣勝者為行痺。」《雜病證治準繩》:「風痺者,遊行上下,隨其虛邪與血氣相搏,聚於關節,筋脈弛縱而不收。」《癥因脈治》卷三:「風痺之癥,走註疼痛,上下左右,行而不定,故名行痺。」風寒攻痛者,防風湯;表裡有邪者,防風通聖散、和血散痛湯、大秦艽湯;風熱痛者,四物二妙丸;風濕之邪,蒼防二妙湯。亦可用虎骨散加減。一說風痺即痛風,如《景嶽全書.雜證謨》:「風痺一證,即今人所謂痛風也。」中醫古代典籍中記載相關穴道如下:

尺澤

尺澤

1.《針灸大成》:「主肩臂痛,汗出中風,小便數,善嚏,悲哭,寒熱風痺,臑肘攣,手臂不舉,喉痺,上氣嘔吐,口乾,咳嗽唾濁,痎瘧,四肢暴腫,心疼臂寒,短氣,肺膨脹,心煩悶,少氣,勞熱,喘滿,腰脊強痛,小兒慢驚風。」


曲池

曲池

1.《針灸大成》:「主繞踝風,手臂紅腫,肘中痛,偏風,半身不遂,惡風邪氣,泣出喜忘,風癮疹,喉痺不能言,胸中煩滿,臂膊疼痛,筋緩捉物不得,挽弓不開,屈伸難,風痺,肘細無力,傷寒餘熱不盡,皮膚乾燥,瘛瘲癲疾,舉體痛癢如蟲嚙,皮脫作瘡,皮膚痂疥,婦人經脈不通。」


肘髎

肘髎

1.《針灸大成》:「主風勞嗜臥,肘節風痺,臂痛不舉,屈伸攣急,麻木不仁。」


肩貞

肩貞

1.《針灸大成》:「主傷寒寒熱,耳鳴耳聾,缺盆肩中熱痛,風痺,手足麻木不舉。」


天井

天井

1.《針灸大成》:「主心胸痛,咳嗽上氣,短氣不得語,唾膿,不嗜食,寒熱淒淒不得臥,驚悸,瘛瘲,癲疾,五癇,風痺,耳聾嗌腫,喉痺汗出,目銳眥痛,頰腫痛,耳後臑臂肘痛,捉物不得,嗜臥,扑傷腰髖疼,振寒頸項痛,大風默默不知所痛,悲傷不樂,腳氣上攻。」


消濼

消濼

1.《針灸大成》:「主風痺,頸項急,腫痛寒熱,頭痛,癲疾。」


膝陽關

膝陽關

1.《針灸大成》:「主風痺不仁,膝痛不可屈伸。」


委中

委中

1.《針灸大成》:「風痺:天井尺澤少海委中陽輔。」


少海

少海

1.《針灸大成》:「風痺:天井尺澤少海委中陽輔。」


陽輔

陽輔

1.《針灸大成》:「風痺:天井尺澤少海委中陽輔。」