tcmhealthlogo

基本資訊

熱性指數

13

寒性指數

17

複方歸經比例

胃經 25%
心經 16%
腎經 16%
肺經 16%
小腸經 8%
心包經 8%
脾經 8%
胃經
心經
腎經
肺經
小腸經
心包經
脾經

最後更新日:2023-09-15

主治功效

人參加味湯

整體功效

清熱解毒,利咽開音。

主治

孕婦虛寒白喉,痰涎阻塞喉嚨,聲如拽鋸者。

人參加味湯是一道中藥方劑,主要用於治療孕婦虛寒白喉,痰涎阻塞喉嚨,聲如拽鋸者。方中西洋參性味甘、微苦,具有補氣養陰、清熱生津的功效;生薑性味辛、溫,具有發散風寒、溫中止嘔的功效;淡竹葉性味甘、淡,具有清熱利尿、化痰止咳的功效。三味藥合用,共奏清熱解毒、利咽開音的功效。

文獻參考

1.《醫學衷中參西錄》卷十三:「人參加味湯,治孕婦虛寒白喉,痰涎阻塞喉嚨,聲如拽鋸者。」

2.《本草正義》卷十三:「人參,味甘微苦,氣微溫,入肺、脾、心經。其功專補元氣,而兼養陰生津,故為補氣第一品。但其性微溫,故不宜多服,以防助火。」

3.《本草備要》卷十三:「生薑,味辛、性溫,入肺、脾、胃經。其功散寒解表,溫中止嘔,降逆止咳,行水消腫。但其性過於辛溫,故不宜多服,以防傷陰動火。」

4.《本草綱目》卷十三:「淡竹葉,味甘、淡,性寒,入肺、膀胱經。其功清熱利尿,化痰止咳,解毒消腫。但其性寒,故不宜多服,以防傷陰。」

方劑組成解釋

西洋參:性味甘、微苦,具有補氣養陰、清熱生津的功效。本方以西洋參為君藥,主要作用是補氣養陰,以增強孕婦的體質,提高其抵抗力。

生薑:性味辛、溫,具有發散風寒、溫中止嘔的功效。本方以生薑為臣藥,主要作用是發散風寒,以緩解孕婦的寒邪內盛、痰涎阻塞的症狀。

淡竹葉:性味甘、淡,具有清熱利尿、化痰止咳的功效。本方以淡竹葉為佐藥,主要作用是清熱利尿,以化解痰涎,緩解孕婦的痰涎阻塞、聲如拽鋸的症狀。

注意事項及副作用

本方具有一定的溫補作用,孕婦體質虛弱者慎用。

相關疾病

白喉
多痰

相同名稱方劑

人參加味湯, 出處:《喉科種福》卷五。 組成:洋參、薑汁、淡竹葉。 主治:孕婦虛寒白喉,痰涎阻塞喉嚨,聲如拽鋸者。

相似配方組成方劑

竹葉膏

相似度 80%

生葛根三味湯

相似度 57%

麥門冬飲

相似度 57%

相關典籍

討論留言


新增討論留言

搜尋

中藥分類標籤