tcmhealthlogo

關於醫家<淳於意>的簡介

雲端中醫編輯組 - 最後更新:2021-03-26

(約前205-?年)西漢醫學家。齊臨菑(今山東臨淄)人。曾任齊太倉公,故稱倉公或太倉公。少喜醫方術,聞同郡唐里公孫光善為傳古方,遂師事之,公孫公授以秘方調理陰陽、傳語法,皆錄之為用。高後八年(前180年),公孫光薦之於同郡元里公乘陽慶,時慶年70餘,無子,願將術盡授之,更傳秘藏之《脈書》、《五色診》、《奇咳術》、《上下經》、《揆度陰陽外變》、《藥論》、《石神》、《接陰陽禁書》,受讀解驗之,事之三年許,為人治病,多良效。文帝四年(前174年),中人上書誣告,傳至長安,少女緹瑩隨父至長安,上書帝廷,願以身為婢,代父贖罪,文帝感其至誠,郝其父。後文帝詔見意,詢問其治病始末,所診者皆有「診籍」,乃列舉診籍所載病例二十五例,所治之上至王侯,下至奴僕。有肺消癉、不乳、沓風、曉瘕等二十三種疾患。治法多重藥物,兼施刺法、灸法、敷法等。並如實記錄其治療成功之經驗,亦載其失敗之教訓。弟子宋邑、高期、王禹、馮倍、杜信、唐安等,亦以醫名於世。