tcmhealthlogo

關於「赤膜下垂」的解釋

雲端中醫編輯組 - 最後更新:2021-03-26

赤膜下垂是指黑睛上緣有細小血絲,漸漸長成赤膜,向下延伸,掩及瞳人,甚至遮蓋黑睛的症狀。本症初起赤脈從白睛沿黑睛上緣垂貫而下,稀疏細小者,稱"赤脈下垂"(《眼科菁華錄》),繼而赤脈增多,變厚成膜者,稱"赤膜下垂"。在《秘傳眼科龍木論》中則稱"眼赤膜下垂外障",因其狀如垂帘,又有名為"垂帘翳"、"垂帘膜"者。日久赤膜增厚,猶似赤肉,從四周侵入,遮滿黑睛,稱"血翳包睛"(《銀海精微》)。因此,本條將"赤膜下垂"和"血翳包睛"合併討論。
【常見證候】脾肺積熱赤膜下垂:胞瞼內面粟瘡、椒瘡叢生,白睛紅絲赤脈,垂貫黑睛上際,癢澀赤疼,眵稠而黃,口苦咽乾,大便乾燥,舌苔黃膩,脈滑數。肝肺風熱赤膜下垂:白睛紅赤,赤脈叢生,簇集肥厚為膜,累及黑睛上部,沙澀刺癢,灼熱流淚,怕熱羞明,眵多,舌苔薄黃,脈弦數。肝膽火熾赤膜下垂:黑睛上緣,絲脈紅赤,粗大成膜,絲脈盡頭生星翳,色灰白而凹陷,或如新月,甚則如筋結赤肉之血翳,包裹黑睛,遮蔽瞳神,眥角緊小,不能睜眼,頭痛面赤,煩躁易怒,口乾便結,舌紅苔黃糙,脈弦數。
【鑒別分析】脾肺積熱赤膜下垂:多為飲食不節,過食辛辣厚味,脾胃積熱。胞瞼屬脾,白睛屬肺,脾熱熏蒸肺絡,故胞瞼內粟瘡叢生,椒瘡連片,磨癮睛珠,致白睛赤脈,垂貫黑睛上部,目癢澀赤痛而眵黃。津液被灼,故口苦咽乾,大便乾燥,舌紅苔黃膩,脈滑數。治宜清泄脾肺熱邪,方選大黃當歸散,待積熱輕減,再予育陰清熱,方選生地黃散,以善其後。肝肺風熱赤膜下垂:多為外感風熱犯肺,肺失宣肅,邪熱戀肺所致。白睛屬肺,肺熱上擾,故白睛紅赤,目澀刺痛,眵多,黑睛屬肝,肺經蘊熱,侵襲肝絡,故赤脈下垂,簇集為膜,漫延黑睛。甚至目痛流淚,怕熱羞明之症更顯;舌苔薄黃,脈弦數。治宜清肺泄熱,涼肝退翳,方選歸芍紅花散加減。肝肺風熱赤膜下垂與脾肺積熱赤膜下垂:均屬實熱證,熱邪上蒸,傷害白睛肺絡所致。前者為肺熱影響肝絡,故白睛赤絲累及黑睛,後者為脾熱影響肺絡,故胞瞼粟瘡累及白睛,白睛赤脈下貫黑睛。肝膽火熾赤膜下垂:多因七情鬱結,忿怒傷肝,肝膽火熾,上犯清竅.目睛受損,故赤澀羞明,赤脈粗大,赤膜肥厚。火犯黑睛,故絲脈盡頭生星翳,色灰白而凹陷,或如新月;甚至如筋結赤肉,包裹黑睛,遮蔽瞳神;肝膽火灼,血不養筋,故眥角緊小,不能睜眼;肝火內擾,故頭痛面赤,煩躁易怒,口乾便結,舌紅,苔黃糙,脈弦數。由于肝膽實火為患,其痛勢較前二證更為急重。治宜清肝瀉火,涼血和絡,方選龍膽瀉肝湯,或瀉心湯加龍膽草、炒山梔、歸尾、紅花、丹皮之類。赤膜下垂之症,臨床多見火熱之邪上犯目睛,白睛赤絲成膜,下垂至黑睛,故與肺、脾、肝三臟關係密切,治療當以清肝瀉火為主,併結合症情,兼泄肺、脾積熱,才能奏效。
【文獻別錄】《張氏醫通.七竅門》:"血瞖包睛證:此乃心經發熱,肝虛受邪,致令眼赤腫痛淚出,常時舉發,久則赤筋結厚,遮滿烏睛,服瀉心火破血涼肝之劑。痛時用破血藥,兼硝黃下之。"《張氏醫通.七竅門》:"赤膜下垂證:初起甚薄,次後甚大,有赤脈貫白輪而下,烏珠上半邊近白際起障一片,仍有赤絲牽絆,障大絲粗,虬赤淚澀,珠疼頭痛者,病急而有變,絲細小,色微赤,珠不疼,頭不痛者,緩而未變。…若障上有絲及星生于絲梢,皆是退遲之病,瞖薄細,絲赤不甚者,只用善逐之,甚者不得已而開導之。…輕者消散,重者開導,此定法也。內服神消散去二蛻,加皂莢、石決明。外點絳雪膏。次用皂莢丸。