tcmhealthlogo

關於「齒」的解釋

雲端中醫編輯組 - 最後更新:2021-03-26

解剖學名詞。出《素問.上古天真論》等篇。又名牙。為口腔內咀嚼食物之重要器官。《靈樞》:「唇至齒,長九分。」「齒者骨之所終也。」《太平聖惠方》卷三十四稱:「齒作骨之榮華。」屬足少陰腎經。腎主骨,齒為骨之餘,髓之年養;腎之標寄於齒,腎實則齒堅牢,腎虛則齒浮動;腎熱袒動,齒痛不已。又齒有上下之分,足陽明之脈入於上齒,手陽明之脈入於下齒。《靈樞.經脈》:「手陽明之脈,……其支者從缺盆上頸貫頰入下齒中。」「足陽明之脈……下循鼻外,入上齒中。」是上、下齒之經絡所屬。又《外科大成》卷三稱:「當門為齒,上屬督脈,下屬任脈。兩傍為牙,上屬足陽明胃經,下屬手陽明大腸經,夫牙者,骨之標而屬腎,牙之生如木之栽於土也。」歷代醫學家對齒之解剖位置,經絡屬性、生理功能等之大體認識,關於齒之病理反應。如《葉香岩外感溫熱篇》所述:「溫熱之病,看舌之後;亦須驗齒。齒為腎之餘,齦為胃之絡,熱邪必燥胃津,必耗腎液。」「齒若光燥如石者,胃熱甚也。」「若如枯骨色者,腎液枯也,為難治。若上半截潤,水不上承,心火上炎也。」齒在疾病診斷和判斷預後上有著重要的價值。